Yabancıları Sınır Dışı Etme Kararı Nasıl Durdurulur?

Sınır Dışı Etme

Türkiye’de yabancı uyruklu ülke vatandaşları birçok sebepten dolayı, İçişleri ve adalet bakanlığı kararı ile Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan işlemlerin ardından Göç İdaresi Genel Müdürlüğü teşkilatına bağlı olarak faaliyet veren Geri Gönderme Merkezi birimi tarafından sınır dışı etme kararı alınır, ardından hava yolu ile ülkemizden sınır dışı edilmektedir.

Sınır Dışı Etme Kararı Nasıl Durdurulur?

İka Yabancılar Hukuk Danışmanlık olarak bünyemizde bulunan 18 avukatımızla birlikte, Türkiye geneli geri gönderme merkezinde bulunan ve sınır dışı edilmeyi bekleyen ger gönderme merkezindeki yabancılar için kesin ve kalıcı yasal çözümler sunuyoruz. Sınır dışı etme kararı, yabancı vatandaş için hızlı bir şekilde idare mahkemeleri ve bakanlıklara avukatı aracılığı ile yasal başvuru yapılması durumunda durdurulur.

Türkiye’de yabancıların ikamet ve seyahatleri hakkındaki 5683 sayılı kanuna göre ülke içinde kalması toplum güvenliğine, siyasi ve idari icaplara aykırı sayılan yabancılar, kendilerine verilen süre içinde Türkiye’yi terk etmeye davet edilir. Bu süre içinde ülkeyi terk etmeyenler sınır dışı edilebilir.

Sınır dışı etme işlemlerinden İçişleri Bakanlığı sorumludur. Sınır dışı edilme kararı, kişinin kendisine ya da avukatına haber verilir. Eğer sınır dışı edilecek kişinin avukatı yoksa, bu kişiye sınır dışı edilme kararına itiraz şartları hakkında bilgi verilir.

Kavramlar

Çıkış İzin Belgesi: YUKK’nun 56 ncı maddesi uyarınca Türkiye’den çıkış için süre tanınan kişilere verilen harca tabi olmayan belgeyi,
Geri Gönderme Merkezi: İdari gözetime alınan yabancıların tutulduğu merkezleri,
İdari Gözetim: Hakkında sınır dışı etme kararı alınanlardan; kaçma ve kaybolma riski bulunan, Türkiye’ye giriş veya çıkış kurallarını ihlal eden, sahte ya da asılsız belge kullanan, kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye’den çıkmaları için tanınan sürede çıkmayan, kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanların Geri Gönderme Merkezinde tutulmasını,
İdari Gözetim Kararı: Hakkında sınır dışı etme kararı alınanlardan; kaçma ve kaybolma riski bulunan, Türkiye’ye giriş veya çıkış kurallarını ihlal eden, sahte ya da asılsız belge kullanan, kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye’den çıkmaları için tanınan sürede çıkmayan, kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar hakkında valilik tarafından alınan kararı
Sınır Dışı Etme: Kanunun sınır dışı edileceklere ilişkin hükümlerini ihlal edenler hakkında re’sen veya Genel Müdürlüğün talimatı üzerine valiliklerce alınan kararın uygulanmasını,
Sınır Dışı Etme Kararı: Kanunun sınır dışı edileceklere ilişkin hükümlerini ihlal edenler hakkında re’sen veya Genel Müdürlüğün talimatı üzerine valiliklerce alınan kararı
Türkiye’yi Terke Davet: Sınır dışı etme kararı alınanlara, sınır dışı etme kararında belirtilmek kaydıyla, Türkiye’yi terk edebilmeleri için on beş günden az olmamak üzere otuz güne kadar süre tanınmasını
Yabancı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişiyi, ifade eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı İletişim