Vize ile kalışlarda “yüz seksen günde doksan gün” kuralının istisnaları nelerdir?

Yüz seksen günde doksan gün’ hükmünün uygulanması, vize uygulamasına tabi yabancılar için geçerli olduğundan, aşağıda belirtilen yabancılar bu uygulamanın kapsamı dışındadırlar: a) Geçerli ikamet ya da çalışma izni bulunanlar b) İzin almak suretiyle Türk vatandaşlığından çıkanlar( mavi kart sahibi kişiler) c) Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı anlaşmalarla ikamet izninden muaf tutulanlar (NATO kuvvet unsurları gibi) 4 / 23 ç) Türkiye’de görevli diplomasi ve konsolosluk resmi memurları ile bunların eşleri ve bakmakla yükümlü oldukları çocuklarıyla sınırlı olmak üzere, ailelerinden Dışişleri Bakanlığınca bildirilenler (bu kişiler durumlarını gösteren belge taşırlar) d) Uluslararası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerinde çalışan ve statüleri anlaşmalarla belirlenmiş olanlar (bu kişiler durumlarını gösteren belge taşırlar) e) “Vatansız kişi kimlik belgesi” sahipleri f) “Uluslararası koruma başvuru kayıt belgesi” olanlar g) “Uluslararası koruma başvuru sahibi kimlik belgesi” sahipleri ğ) “Uluslararası koruma statüsü sahibi kimlik belgesi” sahipleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İletişim