Uzun dönem ikamet izni nedir, şartları nelerdir?

Uzun dönem ikamet izni, Bakanlık onayıyla valilikler tarafından süresiz olarak verilen ikamet iznidir. Uzun dönem ikamet izinleri harçsız olarak düzenlenir ve süresiz olarak verilir. Yabancı, ikamet izin belgesi bedelini ödemekle yükümlüdür. Uzun dönem ikamet iznine geçişte aşağıdaki şartlar aranır: a) Kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izniyle Türkiye’de kalmış olmak b) Son üç yıl içinde sosyal yardım almamış olmak 19 / 23 c) Kendisi veya varsa ailesinin geçimini sağlayacak yeterli ve düzenli gelir kaynağına sahip olmak (Yabancının aylık toplam gelirinin uzun dönem ikamet izni başvurusu yaptığı yıl geçerli olan net asgari ücretten az olmamalıdır. Ayrıca, bakımını üstlendiği her bir aile üyesi için net asgari ücretin en az üçte biri miktarda aylık toplam gelire sahip olması şartı aranır.) ç) Geçerli sağlık sigortasına sahip olmak d) Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından tehdit oluşturmamak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı İletişim