Uzun dönem ikamet izni iptal edilen yabancılar tekrar başvuru yapabilir mi?

Uzun dönem ikamet izinleri sağlık, eğitim ve ülkesindeki zorunlu kamu hizmeti dışında bir nedenle kesintisiz bir yıldan fazla süreyle Türkiye dışında bulunulması sebebiyle iptal edilenler, resmi veya diğer nitelikli kanıtlarını idareye sunarak tekrar başvuru yapabilir. Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehdit nedeniyle ikamet izni iptal edilen yabancılar, uzun dönem ikamet izni için yeniden başvuru yapamayacaktır. Başvurular; yurt dışında konsolosluklara, yurt içinde ise yabancının bulunduğu ildeki valiliğe bizzat ya da idarece belirlenen başvuru usulüne göre yapılacaktır. Bu başvurular öncelikli olarak değerlendirilecek ve en geç bir ay içinde sonuçlandırılacaktır. Bu başvurularda uzun dönem ikamet izni şartlarının aranmasıyla birlikte, kesintisiz sekiz yıl ikamet izniyle kalma şartı yeniden aranmayacaktır. Değerlendirme sırasında yabancının; a) Türkiye’de yerleşmek amacıyla kalma iradesi, b) Türkiye’de yakınlarının bulunup bulunmadığı, 20 / 23 c) Taşınmaz mal varlığı, ç) Aktif iş ve çalışma ilişkileri, d) Türkiye ile olan sosyal, ekonomik ve kültürel ilişkilerinin geçmişi, göz önünde bulundurularak her birey için ayrı yapılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İletişim