Etiket Arşivleri: 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun(Mülga)

Çalışma İzni ile İlgili Kanunlar ve Yönetmelikler 2019

Çalışma İzni ile İlgili Kanunlar ve Yönetmelikler 2019 6735 SAYILI ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU 4817 SAYILI YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN(MÜLGA) YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL İSTİHDAMI HAKKINDA YÖNETMELİK GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK ULUSLARARASI KORUMA BAŞVURU SAHİBİ VE ULUSLARARASI KORUMA STATÜ SAHİBİ KİŞİLERİN ÇALIŞMASINA […]

İletişim