Türkiye’de Oturma İzni

 

rusya-vize-turkiye-ikamet-tezkeresi

Türkiye’de 180 günde 90 gün vize muafiyeti uygulaması kapsamında 90 günden daha fazla kalmak için ”Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne” başvuru yaparak oturma izni alabilir. Yabancılar, Türkiye’de sahip oldukları ülkenin pasaportlarına tanınmış olan 30,60 veya 90 gün olan vize muafiyeti süresi içerisinde www.goc.gov.tr web sayfasında bulunan e-ikamet online randevu sistemi üzerinden oluşturdukları randevu tarih ve saatte, idarenin istemiş olduğu gerekli belgeleri eksiksiz hazırlayarak başvuru yaptıkları şehirdeki ”İl Göç İdaresi‘ne” teslim etmek zorundadır. Randevu günü ve saatinde evraklarını teslim etmeyen yabancının başvurusu iptal edileceği gibi ayrıca idari para cezası da uygulanacaktır.  

Kısa dönem oturma izni almak için; Türkiye’de taşınmaz malı bulunan yabancı ve Türkiye’de ticari amaçlı iş kuracak yabancılar, e-ikamet sistemi üzerinden yapılan başvurunun ardından, randevu tarihi ve saatinde aşağıdaki gerekli belgeleri ilgili İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Kısa dönem oturma izni en fazla önce 1 yıllık yenilemelerde ise ikişer yıllık süreyle verilmektedir. Oturma izni, altı ay içinde kullanılmaya başlanmadığında geçerliliğini kaybetmektedir.

1.1.  İlk Kez Oturma İzni Başvuru Evrakları

 • Oturma izni başvuru formu
 • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 • 4 adet biyometrik veya vesikalık fotoğraf
 • Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan
 • Noter tasdikli kira kontratı
 • Kalacağı süreyi kapsayan geçerli yabancı sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır)

 

o  İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanıldığına dair belge

o  Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

o  Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge

 Özel yabancı sağlık sigortası

1.2. Oturma İzni Uzatma|Yenileme Başvuru Evrakları

Oturma izni uzatma başvurusu, oturma izni süresinin dolmasına 60 gün kalmasından itibaren ve her koşulda oturma izni süresi bitmeden önce İl Göç İdaresine yapılmaktadır.

Uzatma başvurusu için yabancıların e-ikamet randevu sisteminden, oturma izni uzatma başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Tamamlanan başvuru ve istenen gerekli belgelerin Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Mersin, Muğla, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ ve diğer illerdeki ilgili İl Göç İdaresi Müdürlüğüne beş iş günü içerisinde PTT posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.

 • Oturma izni uzatma başvuru formu
 • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 • 4 adet biyometrik veya vesikalık fotoğraf
 • Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan
 • Noter tasdikli kira kontratı
 • Kalacağı süreyi kapsayan geçerli yabancı sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır)

 

  İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanıldığına dair belge

o   Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

  Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası

* Türkiye’de taşınmaz malı bulunan yabancılar için gerekmektedir.

** Türkiye’de ticari bağlantı veya iş kuracak yabancılar için gerekmektedir.