İkamet izninden muaf olan yabancılar kimlerdir?

İkamet izninden muaf tutulan yabancılar şunlardır: a) Vize süresi veya vize muafiyeti süresince Türkiye’de bulunanlar, b) Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler, c) Uluslararası koruma başvurusu “kayıt belgesi” bulunanlar, ç) Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı anlaşmalarla ikamet izninden muaf tutulanlar (Türkiye’deki görevleri sona erdikten sonra Türkiye’de kalmaya devam edeceklerse, herhangi bir ikamet izni türünü almak üzere, en geç on gün içinde ikamet edeceği valiliğe başvurmakla yükümlüdürler.) d) Türkiye’de görevli diplomasi ve konsolosluk resmi memurları ile bunların eşleri ve bakmakla yükümlü oldukları çocuklarıyla sınırlı olmak üzere, ailelerinden Dışişleri Bakanlığınca bildirilenler (Türkiye’deki görevleri sona erdikten sonra Türkiye’de kalmaya devam edeceklerse, herhangi bir ikamet izni türünü almak üzere, en geç on gün içinde ikamet edeceği valiliğe başvurmakla yükümlüdürler.) e) Uluslararası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerinde çalışan ve statüleri anlaşmalarla belirlenmiş olanlar (Türkiye’deki görevleri sona erdikten sonra Türkiye’de kalmaya devam 7 / 23 edeceklerse, herhangi bir ikamet izni türünü almak üzere, en geç on gün içinde ikamet edeceği valiliğe başvurmakla yükümlüdürler.) f) “uluslararası koruma başvuru sahibi kimlik belgesi” olanlar g) “uluslararası koruma statüsü sahibi kimlik belgesi” sahibi olanlar ğ) “vatansız kişi kimlik belgesi” olanlar h) Geçerli çalışma iznine sahip olanlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı İletişim