İkamet İzni Başvurusu Yapılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

İKAMET İZNİ BAŞVURUSU YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

ika

 • Tüm ikamet izni başvurularında ilk kez yada uzatma başvurusunda istenilen evrakların dışında, yapılan inceleme sonrası göç idaresi memurlarının ek belge isteme hakkına sahip olduğu unutulmamalıdır.
 • İkamet izni başvuru işlemleri yabancı uyruklu kişiler tarafından bizzat yapılması esastır. Bu başvurular yabancı uyruklu kişinin yasal temsilcisi ya da vekaletnamesini sunan avukatı aracılığıyla da gerçekleştirilebilir. Ancak başvuru esnasında yabancı uyruklu kişinin hazır bulunması da talep edilebilir.
 • Başvuru mercileri yabancı uyruklu kişinin Türkiye’deki kalış amacının net bir biçimde ortaya konabilmesi için gerekli olduğu hallerde yabancı uyruklu kişiyle görüşme/mülakat gerçekleştirebilir.
 • Başvuru işlemini gerçekleştiren yabancı uyruklu kişiye, başvuru mercileri İkamet İzni Başvuru Belgesi düzenlerler. Bu belgeyle yabancı uyruklu kişi başvuru tarihinden itibaren 90 gün süresi boyunca Türkiye’de yasal kalış hakkı elde eder.
 • İkamet izni başvuru formları pasaport ya da pasaport yerine geçen belgeler temel alınarak doldurulmalıdır.
 • Başvuru esnasında eksik veya ihtiyaç duyulacak tamamlayıcı belgeler ve bilgiler yabancı uyruklu kişiye bildirilir. Yabancı uyruklu kişi tarafından bu belgelerin 1 ay yani (30 gün) içerisinde teslim edilmesi istenmektedir. 1 ay süresi içerisinde teslim edilmemiş eksik evrakları bulunan yabancının başvuru dosyası değerlendirmeye alınmazlar.
 • Başvuru dosyasına koyulacak olan fotoğrafın son 6 ay içerisinde çekilmiş olması, önden, yüz net bir şekilde görülecek biçimde ve yabancı uyruklu kişinin kolayca tanınmasını sağlayacak şekilde olması gerekmektedir. Fotoğrafın fonu beyaz olmalı ve biyometrik olmalıdır.
 • İkamet başvurularında yabancı uyruklu kişiler pasaportlarının aslını ibraz etmelidirler.
 • Yabancı uyruklu kişinin pasaportu eğer latin harfleriyle yazılı değilse bu durumda yeminli mütercimler ya da resmi makamlarca onaylı pasaport çevirisi başvuru dosyasına eklenir.
 • Pasaportta isim ve soy isim ayrımı yoksa, yabancı uyruklu kişinin kendi temsilciliğinden alacağı açık kimlik bilgilerini gösteren belge başvuru mercilerince talep edilir.
 • Başvuru esnasında beyan edilen taşınmazın konut olması ve bu amaçla kullanılması gereklidir. Bunun yanı sıra aile üyelerini kapsayan paylı ya da el birliği ile mülkiyet durumlarında konut olarak kullanılan taşınmazlar, aile üyelerine de ikamet iznine başvuru hakkı vermektedir. Diğer aile üyelerini kapsayan taşınmazlar, bunlar için sadece maddi imkanın tespiti için dayanak oluşturabilir.
 • Yabancı uyruklu kişilerin başvuru esnasında sunacağı sağlık sigortası poliçelerinde Hazine Müsteşarlığının yayınladığı genelge uyarınca İş bu poliçe 10/05/2016 tarih ve 16/2016 saylı ikamet izni taleplerinde yaptırılacak özel sağlık sigortalarına dair genelge de beyan edilen asgari teminat yapısını kapsamaktadır, ibaresi yer almalıdır. Yurt dışında yapılmış olan özel sağlık sigortaları ancak sigorta şirketlerinin Türkiye’deki şubeleri tarafından akdedilmesi koşuluyla geçerli olacaktır. İkili sosyal güvenlik anlaşmaları kapsamında bulunanlar bu durumlarını belgeleyen yazı getirmelidirler. Sigorta süreleri istenilen ikamet izni süresini kapsayacak şekilde olmalıdır.
 • Yabancı uyruklu kişiler başvuru mercilerinin istemesi halinde, vatandaşı oldukları ya da yasal olarak ikamet ettikleri ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenmiş olan adli sicil kaydını gösteren belge sunmak zorundadırlar.
 • İkamet izinleri PTT vasıtasıyla kişinin adresine gönderileceğinden, adrese dair mahalle, cadde, sokak, dış kapı numarası, iç kapı numarası, ilçe, semt, il gibi bilgilerin eksiksiz olarak beyan edilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra adres bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması halinde, değişikliklerin 20 gün içerisinde yetkili makamlara bildirilmesi gerekmektedir.
 • İkamet izni başvurularında yetkili merciler tarafından yabancı uyruklu çocuklar için doğum belgesi istenebilir.
 • Davete uyma yükümlülüğü: ilgili kanunun 97. Maddesi uyarınca yabancı uyruklu kişiler, başvuru sahipleri ve uluslararası koruma statüsüne sahip olan kişiler; Türkiye’ye girişi ya da Türkiye’de kalışı hakkında inceleme ihtiyacının doğması halinde, hakkında sınır dışı etme kararı alınma ihtimalinin bulunması, bu kanunun uygulanmasına dair işlemlerin bildirimi sebebiyle ilgili valiliğe ya da genel müdürlüğe davet edilebilirler. Davete uyulmaması halinde ya da uyulmayacağına dair ciddi şüpheler bulunması durumunda yabancı uyruklu kişiler davet edilmeksizin kolluk kuvvetleri tarafından genel müdürlüğe götürülebilirler. Bu işlem, idari gözetim olarak uygulanmamaktadır ve bilgi alma süresi bu işlemde dört saati geçemez.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı İletişim