Türkiye’de ev hizmetleri sektörü olarak bilenen yabancı çocuk bakıcı, hasta bakıcı veya yaşlı bakımı işlerinden birinde çalıştırılmak istenen yabancı uyruklu vatandaşlar için çalışma izni verilmektedir.

Yabancı bakıcı için çalışma izni başvurusu yapmak istiyorum! diyorsanız. Öncelikle yabancı şuan Türkiye’de ve ikamet izni kartı bulunuyorsa çalışma izinleri otomasyon sistemi üzerinden yurtiçi başvuru seçeneğinden çalışma bakanlığına başvuru yapmalıdır. Eğer ki yabancı yurt dışında ise; ülkesindeki Türk konsoloslukları vasıtasıyla ile alına 2019 ile başlayan referans numarası almak zorundadır. Türk konsolosluklarına yapılan başvuru sonucunda işveren; yabancı bakıcı için çalışma izni otomasyonu sistemini kullanarak yurt dışı başvuru seçeneği ile çalışma izni başvurusu yapabilmektedir.

Yabancıların Çalışma İzinleri Başvuru Sistemi yenilendi

Ülkemize çalışma maksadıyla yeni gelen yada ikamet izni yaşayan tüm yabancı uyruklu vatandaşlar, Türkiye’de çalışma izni almak için çalışma bakanlığına başvuru yapmalıdır. Ayrıca ticari işletme yada ev hizmetleri sektöründe yabancı işçi çalıştırmak istiyorum! diyen tüm işverenler, cezai yaptırımla karşılaşmamak için yabancı personel için çalışma izni başvurusu yapmalıdır. Çalışma izni bulunmayan yabancı uyruklu vatandaşların çalıştığı tespit edilmesi halinde hem işveren hemde işçi için cezai (para cezası) ve idari yaptırım uygulanmaktadır.

DUYURU! 

YABANCI BAKICI ÇALIŞMA İZİNLERİ BAŞVURU SİSTEMİNDE ELEKTRONİK İMZA ZORUNLULUĞU

Ülkemizde yabancıların çalışma izinleri başvuru sistemi yenilenmiş olup, uygulama 26.02.2018 tarihinde kullanıma açılmıştır.

YABANCI BAKICI ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURU YAPACAKLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

Bu nedenle;.

 • Yurtiçi yada yurtdışı yabancı çalışma izni başvurusu e-devlet sistemi üzerinden elektronik imza yani e-imza ile yapılması zorunludur.
 • Yeni sistemde işyerlerinin (Ev Hizmetleri Hariç) ilk kayıtları SGK e-bildirge sorumluları tarafından yapılacak olup, daha sonra bu kişiler sistem üzerinden şirketleri ya da kurumları adına başvuru ve işlem yapacak kişileri yetkilendirebilecektir.
 • Çalışma izni başvuruları elektronik imza ile yapılacağından Bakanlığımıza başvuru formu, dilekçe veya herhangi bir evrak gönderilmeyecektir.
 • Eski sistemde tamamlanmış ve evrakları teslim edilmiş başvuruların inceleme, değerlendirme ve sonuçlandırma işlemleri yine eski sistemden devam edecektir.
 • Eski sistemde henüz tamamlanmamış olan başvurular 26.02.2018 tarihinden itibaren pasif hale getirilmiş olup, bu durumda ki başvuruların yeni sistem üzerinden yapılması gerekmektedir.

İşveren yada Yabancı uyruklu vatandaşlar, Türkiye’de çalışma izni almak için;

 • Yurtiçi Çalışma İzni

 • Yurtdışı Çalışma İzni başvurusu yapabilmektedir.

TÜRKİYE’DE ÇALIŞMA İZİNLERİ 2019

 • Süreli Çalışma İzni
 • Süresiz çalışma İzni
 • Bağımsız Çalışma İzni
 • Turkuaz Kart

Süreli Çalışma İzni Nedir?

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununa göre yurtiçi yada yurtdışı çalışma izni başvurusu olumlu değerlendirilen yabancı uyruklu vatandaşlara, iş veya hizmet sözleşmesinin süresini aşmamak koşuluyla, gerçek veya tüzel kişiye ya da kamu kurum veya kuruluşuna ait belirli bir işyerinde veya bunların aynı işkolundaki işyerlerinde belirli bir işte çalışmak şartıyla ilk kez çalışma izni başvurusunda en çok (1) bir yıl süreli çalışma izni verilir.

 • Yabancı Çalışma İzni Süresi Nasıl Uzatılır?

Türkiye’de çalışma izni bulunan yabancı adına işvereni tekrar e devlet üzerinden çalışma bakanlığı çalışma izni otomasyonu sayfasına giriş yaparak çalışma izni süresi uzatmak için yenileme başvurusu yapabilir. Yeni bir işveren olacak tekrar uzatma başvurusunda yabancıya yapılacak değerlendirme sonucu en az (bir) 1 yıl yada en çok 2 (iki) yıl geçerli çalışma izni verilecektir. Ancak, farklı bir işveren yanında çalışmak üzere yapılan başvurular 7. maddenin birinci fıkrası kapsamında değerlendirilir. Aynı işveren yabancı adına çalışma izni uzatma başvurusu yapacak ise yapılacak değerlendirme sonunda yabancı işçi için 2 (iki) yıl yada en fazla 3 (üç) yıl geçerli çalışma izni verilecektir.

TÜRKİYE’DE ÇALIŞMA İZNİ ÜCRETLERİ 2019

Resmi gazetede yayınlanan Ücretler Genel Tebliği’ne göre, Çalışma ve Oturma İzni takvimi aşağıdaki gibi güncellenmiştir.

ÇALIŞMA İZNİ HARÇ TUTARLARI SÜRE 2019 YILI HARÇ TUTARI KART BEDELİ
Süreli Çalışma İzin Belgesi 1 yıla kadar (1 yıl dahil) 761,10 TL 89,00 TL
Süresiz Çalışma İzin Belgesi 7612,70 TL 89,00 TL
Bağımsız Çalışma İzin Belgesi 7612,70 TL 89,00 TL

Not: Bir yıldan fazla süreli izinlerde her yıl için 761,10 TL harç alınır.

Tek vekalet ile E-İMZA hemde ”ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURU” işleminizi sizin adınıza yapıyoruz.