Kategori Arşivleri: NVI – Nüfus ve Vatandaşlık İşleri

Türkiye’de Kapsamdışı ve Mavi Kart Nedir 2019

6735 SAYILI ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU: Uluslararası işgücüne ilişkin politikaların belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi ile Yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine dair iş ve işlemleri düzenleyen 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu 13.08.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, anılan Kanunun 27. maddesinin yedinci fıkrası ile 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. […]

İstisnai Türk Vatandaşlığı Nasıl Alınır 2019

Türkiye’ de Sahibi Veya Ortağı Olduğu İşyerlerinde En Az 50 Kişilik İstihdam Oluşturan Yabancıların 5901 Sayılı Kanunun 12. Maddesi Kapsamında İstisnai Olarak Türk Vatandaşlığını Kazanabilmelerine İlişkin Usul Ve Esaslar 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun “Türk vatandaşlığının kazanılmasında istisnai haller” başlıklı 12 nci maddesinde; 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) […]

Gayrimenkul Satın Alana Türk Vatandaşlığı Verilecek 2019

07.12.2018 tarihinde yönetmeliğe eklenen yeni uygulamaya göre; Türk vatandaşlığı alma süreci çok daha kolaylaştı. Resmi Gazetede yayımlanan genelgeye göre, yabancılar bitmemiş konut projelerinden 250.000 USD değerinde aldıkları devir satış sözleşmesini notere götürmeleri halinde T.C. kimlik alabilecektir. 19.09.2018 tarihinde yayınlanan yönetmeliğe göre, Türk Vatandaşlığı elde etmek için tapu ve değerleme raporu zorunluydu. Yatırımcılar, yapım aşamasında olan […]

İletişim