Kategori Arşivleri: Kanunlar Ve Uygulama Yönetmelikleri

Tahdit Kodu (Giriş Yasağı) Nasıl Kaldırılır?

Tahdit Kodu Nedir? Türkiye Cumhuriyeti yada yabancı uyruklu ülke vatandaşlarının; Türkiye’ye havalimanı veya hudut sınır kapılarından giriş-çıkış yasaklarının ”A” – ”G” – ”N” – ”Ç” – ”V” – ”H” – ”M‘ – ”O” – ”Y”  gibi harf ve 1’den – 200’e kadar rakamlardan oluşan kısa kodlardır. Örneğin; yabancı uyruklu kişilere işledikleri suça göre en çok konulan giriş yasağı kodu Ç117, Ç120, Ç116 gibi benzeri tahdit kodu olmaktadır. […]

Tahdit Kodu (Giriş Yasağı) Sorgulama 2019

Tahdit Kodu Nedir? Türkiye Cumhuriyeti yada yabancı uyruklu ülke vatandaşlarının; Türkiye’ye havalimanı veya hudut sınır kapılarından giriş-çıkış yasaklarının ”A” – ”G” – ”N” – ”Ç” – ”V” – ”H” – ”M‘ – ”O” – ”Y”  gibi harf ve 1’den – 200’e kadar rakamlardan oluşan kısa kodlardır. Örneğin; yabancı uyruklu kişilere işledikleri suça göre en çok konulan giriş yasağı kodu Ç117, Ç120, Ç116 gibi benzeri tahdit kodu olmaktadır. […]

Türkiye’de Kapsamdışı ve Mavi Kart Nedir 2019

6735 SAYILI ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU: Uluslararası işgücüne ilişkin politikaların belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi ile Yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine dair iş ve işlemleri düzenleyen 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu 13.08.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, anılan Kanunun 27. maddesinin yedinci fıkrası ile 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. […]

Yabancıların Çalışması Yasak Olan Meslekler 2019

Diş tabipliği, dişçilik, hastabakıcılık. (Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun uyarınca) Eczacılık (Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun uyarınca) Veterinerlik (Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun uyarınca) Özel hastanelerde sorumlu müdürlük (Hususî Hastaneler Kanunu uyarınca) Avukatlık (Avukatlık Kanunu uyarınca) Noterlik (Noterlik Kanunu uyarınca) Özel güvenlik görevlisi (5188 sayılı […]

İstisnai Türk Vatandaşlığı Nasıl Alınır 2019

Türkiye’ de Sahibi Veya Ortağı Olduğu İşyerlerinde En Az 50 Kişilik İstihdam Oluşturan Yabancıların 5901 Sayılı Kanunun 12. Maddesi Kapsamında İstisnai Olarak Türk Vatandaşlığını Kazanabilmelerine İlişkin Usul Ve Esaslar 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun “Türk vatandaşlığının kazanılmasında istisnai haller” başlıklı 12 nci maddesinde; 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) […]

Çalışma İzni ile İlgili Kanunlar ve Yönetmelikler 2019

Çalışma İzni ile İlgili Kanunlar ve Yönetmelikler 2019 6735 SAYILI ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU 4817 SAYILI YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN(MÜLGA) YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL İSTİHDAMI HAKKINDA YÖNETMELİK GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK ULUSLARARASI KORUMA BAŞVURU SAHİBİ VE ULUSLARARASI KORUMA STATÜ SAHİBİ KİŞİLERİN ÇALIŞMASINA […]

İletişim