Kategori Arşivleri: T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler

Yabancıları Sınır Dışı Etme Kararı Nasıl Durdurulur?

Sınır Dışı Etme Türkiye’de yabancı uyruklu ülke vatandaşları birçok sebepten dolayı, İçişleri ve adalet bakanlığı kararı ile Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan işlemlerin ardından Göç İdaresi Genel Müdürlüğü teşkilatına bağlı olarak faaliyet veren Geri Gönderme Merkezi birimi tarafından sınır dışı etme kararı alınır, ardından hava yolu ile ülkemizden sınır dışı edilmektedir. Sınır Dışı Etme Kararı […]

Tahdit Kodu (Giriş Yasağı) Nasıl Kaldırılır?

Tahdit Kodu Nedir? Türkiye Cumhuriyeti yada yabancı uyruklu ülke vatandaşlarının; Türkiye’ye havalimanı veya hudut sınır kapılarından giriş-çıkış yasaklarının ”A” – ”G” – ”N” – ”Ç” – ”V” – ”H” – ”M‘ – ”O” – ”Y”  gibi harf ve 1’den – 200’e kadar rakamlardan oluşan kısa kodlardır. Örneğin; yabancı uyruklu kişilere işledikleri suça göre en çok konulan giriş yasağı kodu Ç117, Ç120, Ç116 gibi benzeri tahdit kodu olmaktadır. […]

Tahdit Kodu (Giriş Yasağı) Sorgulama 2019

Tahdit Kodu Nedir? Türkiye Cumhuriyeti yada yabancı uyruklu ülke vatandaşlarının; Türkiye’ye havalimanı veya hudut sınır kapılarından giriş-çıkış yasaklarının ”A” – ”G” – ”N” – ”Ç” – ”V” – ”H” – ”M‘ – ”O” – ”Y”  gibi harf ve 1’den – 200’e kadar rakamlardan oluşan kısa kodlardır. Örneğin; yabancı uyruklu kişilere işledikleri suça göre en çok konulan giriş yasağı kodu Ç117, Ç120, Ç116 gibi benzeri tahdit kodu olmaktadır. […]

Tahdit Kodu Nedir?

Tahdit Kodu Nedir? Türkiye Cumhuriyeti yada yabancı uyruklu ülke vatandaşlarının; Türkiye’ye havalimanı veya hudut sınır kapılarından giriş-çıkış yasaklarının ”A” – ”G” – ”N” – ”Ç” – ”V” – ”H” – ”M‘ – ”O” – ”Y”  gibi harf ve 1’den – 200’e kadar rakamlardan oluşan kısa kodlardır. Örneğin; yabancı uyruklu kişilere işledikleri suça göre en çok konulan giriş yasağı kodu Ç117, Ç120, Ç116 gibi benzeri tahdit kodu olmaktadır. […]

Türkiye’de Kapsamdışı ve Mavi Kart Nedir 2019

6735 SAYILI ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU: Uluslararası işgücüne ilişkin politikaların belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi ile Yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine dair iş ve işlemleri düzenleyen 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu 13.08.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, anılan Kanunun 27. maddesinin yedinci fıkrası ile 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. […]

İstisnai Türk Vatandaşlığı Nasıl Alınır 2019

Türkiye’ de Sahibi Veya Ortağı Olduğu İşyerlerinde En Az 50 Kişilik İstihdam Oluşturan Yabancıların 5901 Sayılı Kanunun 12. Maddesi Kapsamında İstisnai Olarak Türk Vatandaşlığını Kazanabilmelerine İlişkin Usul Ve Esaslar 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun “Türk vatandaşlığının kazanılmasında istisnai haller” başlıklı 12 nci maddesinde; 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) […]

Yatırım Yapan Yabancılara Kolay Çalışma İzni 2019

29/8/2003 tarih ve 25214 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelik” uyarınca bu kapsamdaki çalışma izinleri özel hükümlere tabi tutulmuş ve çalışma izinlerinin daha kolay şekilde verilmesi hedeflenmiştir. Özellik Arzeden Doğrudan Yabancı Yatırımlar; 4875 sayılı Kanun kapsamına giren ve aşağıdaki şartların en az birini sağlayan şirket veya şubeyi ifade eder. Doğrudan […]

Çalışma İzni Muafiyetleri 2019

4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun’un Uygulama Yönetmeliğinin “Muafiyetler” başlıklı 55’inci maddesinde yabancıların çalışma izninden muaf tutulacakları haller belirtilmiştir. Bu haller şunlardır; (1) Özel kanunlarda belirlenen hükümler saklı kalmak ve yabancı ile işverenin diğer kanunlardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmeleri kaydıyla; a) Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerle çalışma izninden muaf tutulanların, b) Daimi […]

Çalışma İzni ile İlgili Kanunlar ve Yönetmelikler 2019

Çalışma İzni ile İlgili Kanunlar ve Yönetmelikler 2019 6735 SAYILI ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU 4817 SAYILI YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN(MÜLGA) YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL İSTİHDAMI HAKKINDA YÖNETMELİK GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK ULUSLARARASI KORUMA BAŞVURU SAHİBİ VE ULUSLARARASI KORUMA STATÜ SAHİBİ KİŞİLERİN ÇALIŞMASINA […]

Türkiye’de çalışma izni nasıl alınır 2019

İka Yabancılar Hukuk Danışmanlık 2005 yılından itibaren yabancıların; Türkiye’de yasal yaşama ve çalışması için gerekli yasal başvuruların yapılması ve dosya takibi konusunda alanında uzman ekibimizle birlikte profesyonel çalışma izni danışmanlık hizmeti veriyoruz.  Türkiye’de çalıştırılmak istenilen yabancı uyruklu ülke vatandaşları için;  2 şekilde çalışma izni başvurusu yapılabilmektedir. Yurt içi Yabancı Çalışma İzni Başvurusu Yurt dışı Yabancı Çalışma İzni […]

İletişim