Çalışma izninden muaf olan yabancıların ikamet izinleri nasıl belirlenecektir?

Çalışma izninden muaf olan yabancılardan dış temsilciliklerimizden amaçlarına uygun vize alarak gelen yabancılar vize süreleri yeterliyse doksan güne kadar ikamet izni almakla yükümlü tutulmayacaklardır. Bu sürenin sonunda durumlarını belgelemeleri halinde kendilerine “kısa dönem ikamet izni” verilecektir. Amacına uygun vize almadan Türkiye’ye gelmiş olup da çalışma izninden muaf olduğunu beyan eden ve durumunu ilgili kurum veya kuruluşlardan aldığı belgeyle kanıtlayan yabancılara, vizeye tabi olup olmadıklarına bakılmaksızın giriş vizesi harcı alınarak “kısa dönem ikamet izni” verilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İletişim