Bilimsel araştırma amacıyla verilecek ikamet izinleri için nasıl bir yol izlenecektir?

Arkeolojik kazı ve yüzey araştırması yapacak yabancılar ile bunların dışında kalan doğrudan araştırma, inceleme, çekim ve benzeri çalışmalar yapacak yabancılarla ilgili uygulamalar aynı şekilde mevcut mevzuat çerçevesinde sürdürülecektir. Arkeolojik kazı ve yüzey araştırması yapacak yabancıların dış temsilciliklerimizden amaçlarına uygun vize alarak gelmeleri gerekmektedir. Bu vizelerle gelenler vize süreleri yeterli ise doksan güne kadar ikamet izni almadan kalabileceklerdir. Gerek arkeolojik kazı ve yüzey araştırması gerekse diğer araştırmalar kapsamında olan yabancılara ikamet izinleri “kısa dönem ikamet izni” olarak düzenlenecektir. Bu nedenle söz konusu yabancıların YUKK m.32’de belirtilen kısa dönem ikamet izni koşullarını taşıması gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı İletişim